சித்தேஸ்வரர் திருக்கோவில் கஞ்சமலை

T_1024_1062அமாவாசை கோவில் என்று போற்றப்படும் சித்தேஸ்வரர் திருக்கோவில் கஞ்சமலை என்னும் திருத்தலத்தில் உள்ளது. புராண வரலாறு கொண்ட கஞ்சமலையில் தங்கம் உள்ளதாகச் சொல்வர்.

கஞ்சம் என்னும் சொல்லுக்கு பொன் என்று பொருள். Continue reading “சித்தேஸ்வரர் திருக்கோவில் கஞ்சமலை”